Отчети от RAW данни

Ако вече сте направили генетичен тест, с нас или с друга генетична компания и имате своя файл за необработени данни (компютърно досие с генетичната карта), в този раздел можете да поискате генетичния си доклад. Качете файла си в момента на подаване на поръчката или я изпратете по имейл. Ако вече сте направили нашия тест, просто трябва да ни кажете номера на вашия комплект в коментарите на поръчката.

Резултати 1 - 6 на 6

DNA Internationa

×

Влизане